لیست محصولات این برند کامفورت زون COMFORT ZONE

کامفورت زون نتیجه همکاری تعدادی متخصص پوست از کشورهای مختلف است که در سال 1983 در ایتالیا متولد شد . فلسفه وجودی کامفورت زون تکیه بر دانش و علم و تاکید بر نتایج درمانی سریع می باشد . مراقبت حرفه ای از پوست و مو به گونه ای لذت بخش شعار این برند در خلق محصولات جدید می باشد. این برند لوکس ایتالیایی بر این باور است که درمان مشکلات پوستی مردم ، در واقع درمان روح انسانها است .