لیست محصولات این برند بناکور Bonacure

برند آلمانی بناکور و یا به اختصار BC  ، برند تخصصی مراقبت از مو با دیدگاه و نظر درمانی شرکت شوارتسکف آلمان می باشد . بناکور با بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی ، مسیری نو را به سوی مراقبت حرفه ای از موها ارائه می کند . شوارتسکف در این محصولات بخش مهمی از دستاوردهای علمی و تحقیقاتی خود را به بازار عرضه کرده است که بسیار مورد توجه پزشکان و آرایشگران حرفه ای قرار گرفته است.