لیست محصولات این برند من کر ManCare

برند فرانسوی منکر زیر مجموعه کمپانی معظم ACTEAM'S فرانسه می باشد که تولید کننده محصولات بهداشتی ویژه آقایان می باشد که محصولاتش را به سراسر دنیا عرضه می کند. کلیه مراحل تولید و بسته بندی محصولات منکر در فرانسه صورت می پذیرد و کلیه محصولات آن دارای پروانه بهداشتی واردات از وزارت بهداشت و درمان ایران می باشند.